5 december 2013

Mindre än ett år till Valet!


Med mindre än år till valet så stundar realiteten att vi faktiskt ska välja våra förtroendevalda till respektive beslutande församlingar som existerar i Sverige. Vi skall dessutom rösta fram några få till Europaparlamentet. Vilket inte nämnvärt kommer påverka det underlag som utgör texten nedan.

Våra politiker skall axla en roll som kan komma innebära att man beslutar om ekonomiska förutsättningar som överstiger de flesta företag som existerar, vilket borde innebära att man väljer dessa med förnuft. 
Hur svårt är det då att bli invald? 

I dagens Sverige finns det ett antal partier som besitter mandat i våra folkvalda församlingar, uppdelningen är kommun, landsting samt stat. 
I Sverige finns det idag 20 landsting, 290 kommuner samt 1 stat, d.v.s 14917 mandat utan att att räknat in Europaparlamentet 

Län                      Mandat i landstinget             Mandat i kommunerna
Bleking län                    47                                            273
Dalarnas län                  83                                            615
Gotlands län                                                                    71
Gävleborgs län              75                                            436
Hallands län                  71                                            328
Jämtlands län                 55                                           330
Jönköpings län                81                                          597
Kalmar län                      67                                         566
Kronobergs län              45                                          346
Norrbottens län              71                                          546
Skåne län                       141                                       1520
Stockholm län                149                                       1384
Södermanlands län          71                                          423
Uppsala län                     71                                         374
Värmlands län                  81                                         612
Västerbottens län             71                                         561
Västernorrlands län          77                                         355
Västmanlands län             77                                         416
Västra Götalands län       149                                       2147
Örebro län                       71                                         423
Östergötlands län             101                                        591

Summa                           1654                                      12914

Hur många mandat besitter då respektive parti? Ett medlemskap i ett parti är att föredra för att ha en rimlig chans att kunna komma in i nån församling.

Moderaterna har idag 3491 mandat ute i landet (utan avhopp inräknade) Antal medlemmar är ca 59981
Socialdemokraterna har idag 5314 mandat och ca 105626 medlemmar
Miljöpartiet har idag 814 mandat och ca. 15544 medlemmar
Vänsterpartiet har idag 820 mandat och ca. 13463 medlemmar.
Folkpartiet har idag 1055 mandat och ca. 18100 medlemmar.
Kristdemokraterna har idag 692 mandat och ca 22382
Sverigedemokraterna har idag 702 mandat och ca 10000 medlemmar
Centerpartiet har idag 1543 mandat och ca 37340 medlemmar

Utöver dessa partier så finns det en uppsjö med partier som agera på kommunal samt regionalnivå som har mandat i flera eller i enstaka kommuner.

Chansen för en partimedlem att komma in i de folkvalda församlingarna räkna vi ut genom att ta antal medlemmar i förhållande till antal mandat som partierna besitter.

Moderaterna: 5.3%
Socialdemokraterna 5.0%
Miljöpartiet 5.2%
Vänsterpartiet: 6.1 %
Folkpartiet: 5.3%
Kristdemokraterna: 3.0 %
Sverigedemokraterna: 7.0 %
Centerpartiet: 4.1 %

Här ser vi att det är Sverigedemokraterna som ger högst chans, dessutom befinner sig Sverigedemokraterna i en situation där det står många tomma stolar ute i landet.

Skulle vi utesluta de medlemmar som är stöd, samt inte involverade i politiken utan enbart medlemmar så skulle vi nog få en siffra som är betydligt högre. Dessutom tar vi in alla nämnder, ting och andra styrelseuppdrag som kommer med så finns det många fler platser att fylla, varav att få en plats inte är så svårt alls.
Men är det värt det? Vad är det för människor som sitter där? Är det för lätt att komma in? Borde antal platser reduceras? 

och Vem vinner valet 2014?

Specialistofficeraren funderar


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar